Polityka prywatności

Pragniemy Państwa poinformować, iż 25 maja 2018 weszło w życie RODO* . Zależy nam, aby działać na Państwa rzecz z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym, w zakresie ochrony danych osobowych.

Gdy nie zawarli jeszcze Państwo z nami umowy pośrednictwa, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Agencja Obrotu Nieruchomościami Joanna Kulska z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 89/5, 81-381 Gdynia; w sprawie danych osobowych mogą się Państwo skontaktować także na adres email: rodo@kulska.pl
 2. Z administratorem można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: rodo@kulska.pl, tel.: 58 661 21 00; można też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
 3. Gdy skontaktują się Państwo z nami po raz pierwszy poprosimy o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu email; Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która chce z nami zawrzeć umowę – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy; gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane przekażemy także naszym pracownikom i agentom; każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Państwa danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Państwa zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
 4. Państwa dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres do zawarcia umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od końca roku, w którym dane Państwo nam przekazali;
 5. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 7. Podanie przez Państwa danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są także na stronie www.kulska.pl/polityka-prywatnosci

Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Państwo to Państwo, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować i zweryfikować.

Gdy już są Państwo naszymi Klientem i wyrazili Państwo zgodę w umowie na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Agencja Obrotu Nieruchomościami Joanna Kulska z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 89/5, 81-381 Gdynia; w sprawie danych osobowych mogą się Państwo skontaktować także na adres email: rodo@kulska.pl
2) z administratorem można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: rodo@kulska.pl, tel.: 58 661 21 00; można też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
3) podane przez Państwa dane osobowe w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy. Państwa dane przekażemy także naszym pracownikom i agentom; każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Państwa danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Państwa zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
4) Państwa dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od końca roku, w którym dane nam Państwo przekazali;
5) Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
6) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
7) Podanie przez Państwa danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są także na stronie www.kulska.pl/rodo

Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Państwo to Państwo czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować i zweryfikować.

* Rozporządzenie ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Pliki cookies

Strona korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Strony i korzystającego w jej ramach z oferowanych usług.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub ankiet;
 • dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony;

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).